Algemene voorwaarden voor de


AustrianDrumhead Company


Oostenrijks Vellenbedrijf

Hans-Peter Kirbisser

Mühldorf 76

8330 Feldbach

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De volgende “Algemene Voorwaarden” (AV) gelden in de versie die geldig is op de dag van de bestelling voor alle koopovereenkomsten tussen de Oostenrijkse vellenmaatschappij en haar klanten. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat hij er daarom wettelijk aan gebonden is.
(2) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (in het bijzonder de bepalingen van de wet op de consumentenbescherming), dan blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd van kracht.

§ 2 Sluiting van het contract

Alle aangeboden goederen moeten worden opgevat als een niet-bindende uitnodiging aan de klant om de goederen om te kopen. Het contract wordt gesloten door verzending van een elektronische orderbevestiging. Het assortiment kan worden bekeken in de winkel. Door op de knop “Nu kopen” te klikken, sluit de klant het koopcontract.

§ 3 Recht op annulering van de aankoop

(1) Klanten die consument zijn in de zin van de Wet op de Consumentenbescherming kunnen, in overeenstemming met de Wet op de Consumentenbescherming, 14 dagen na levering De klant kan het contract zonder opgaaf van redenen opzeggen, op voorwaarde dat er geen dwingende wettelijke bepalingen zijn die dit tegenspreken. Het is voldoende als de annulering binnen de termijn wordt verstuurd zonder opgaaf van redenen.
(2) In geval van annulering wordt de aankoopprijs alleen terugbetaald samen met de terugzending van de goederen die de klant heeft ontvangen.

(3) In het geval van een retourzending draagt de klant de kosten voor de retourzending.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantiebepalingen (§ 8 KSchG) zijn van toepassing op consumenten in het geval van gebreken aan de goederen. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het product valt niet onder de garantie. Hetzelfde geldt voor normale slijtage.

(2) De productafbeeldingen op de website en/of in onze folders kunnen in kleur en grootte afwijken van het uiterlijk van de geleverde producten als gevolg van de resolutie en grootte. De geleverde goederen worden geacht in overeenstemming met het contract te zijn indien de geleverde artikelen voldoen aan de overige productspecificaties.

(3) Als de klant een consument is in de zin van de wet op de consumentenbescherming (KSchG), moet hij de geleverde goederen bij ontvangst controleren op volledigheid, juistheid en andere gebreken, in het bijzonder de integriteit van de verpakking, en ons op de hoogte stellen van eventuele gebreken per e-mail naar info@austriandrumheadcompany.at en deze kort beschrijven. Dit helpt alleen maar om eventuele klachten sneller en effectiever te verwerken. Een schending van deze verplichting leidt niet tot een beperking van de wettelijke garantierechten van de consument.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

(1) In principe wordt de aankoopprijs voor de bestelde goederen geacht te zijn overeengekomen zoals vermeld in de huidige prijslijsten.
(2) Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen brutoprijzen inclusief wettelijke btw.

(3) De verzendkosten worden berekend op basis van het afleveradres en verschijnen apart op de eindfactuur.

(4) Door een couponcode in te voeren, kan de aankoopprijs veranderen. Per aankoop kan maximaal één couponcode worden ingewisseld.

§ 6 Leveringsvoorwaarden

(1) Als de goederen op voorraad zijn, is de leveringlevering afhankelijk van de plaats van levering normaal gesproken binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling door de klant naar het opgegeven afleveradres. Met De levertijd kan langer zijn voor aangepaste producten of goederen die niet op voorraad zijn.

§ 7 Betalingsvoorwaarden

De klant heeft de mogelijkheid om vooraf te betalen (bankoverschrijving) of met creditcard (Stripe). Als de klant heeft gekozen voor vooruitbetaling (bankoverschrijving), verbindt hij zich ertoe de volledige aankoopprijs onmiddellijk na het afsluiten van het contract op de opgegeven bankrekening te storten. Het contract is geldig na ontvangst van betaling.

§ 10 Gegevensbescherming

De klant erkent dat het gebruik van de in het contract gespecificeerde klantgegevens zal worden opgeslagen en verwerkt voor boekhoudkundige doeleinden en voor het bijhouden van klantgegevens. De gegevens worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke vereisten, om betalingstransacties te verwerken en om klanteninformatie te verstrekken. Klantgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Gedetailleerde beoogde toepassingen zijn te vinden op in het menu gegevensbeveiliging/afdruk.

§ 11 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

(1) Op dit contract is het Oostenrijkse materiële recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Als de contractpartner een consument is, zijn de dwingende bepalingen van het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft ook van toepassing op dit contract. De plaats van uitvoering van het contract is de maatschappelijke zetel van de Vereniging.
(2) De bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Vereniging is exclusief bevoegd voor geschillen. Als de klant een consument is in de zin van de Oostenrijkse Wet op de Consumentenbescherming (KSchG), is de rechtbank in wiens district de woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling van de klant zich bevindt, bevoegd.